I Motivation.se’s kurskatalog hittar du onlineutbildningar som är kopplade till våra ämnesområden.
Kurserna har tagits fram av oss själva, coacher, föreläsare och utbildare för att du som läsare ska kunna kompetensutveckla dig i en takt som passar dig. Kurskatalogen kommer löpande uppdateras med nya kurser.

Motivation.se

SEK950.00 3 tim

Grundläggande styrelseutbildning

Read reviews
Buy

Grundläggande styrelseutbildning

NU 50% RABATT PÅ KURSEN!
(nytt pris 950:-)

I denna helt webbaserade styrelseutbildning, kan du i lugn och ro gå igenom de viktigaste grunderna inom styrelsearbetet. Du kommer att få stifta bekantskap med Aktiebolagslagen, personligt ansvar och mycket mer som du behöver för att starta upp ditt styrelsearbete.

Course structure

Välkommen till webbaserad styrelseutbildning

I detta introduktionskapitel går vi igenom de företagsformer som finns i Sverige, med fokus på aktiebolag eftersom det är här det finns styrelser.

 • 1:0 Kursupplägg
 • 1:1 Företagsformer
 • 1:2 Privata och publika företag
 • 1:3 Sammanfattning

I detta kapitel kommer vi att gå igenom företaget och ägarna.

 • 2:0 Varför styrelse?
 • 2:1 Rollfördelningen i företaget
 • 2:2 Ägarna
 • 2:3 Ägardirektiv
 • 2:4 Ägardirektiv i praktiken
 • 2:5 Styrelse
 • 2:6 Ordförande
 • 2:7 Företagets vd
 • 2:8 Vd tips
 • 2:9 Revisorn
 • 2:10 Krav på revisor
 • 2:11 Frågor på kapitlet

AKTIVERA DIN STYRELSE

 • 3:1 Aktiv eller passiv styrelse
 • 3:2 Den minsta styrelsen
 • 3:3 Aktiv styrelse
 • 3:4 Vem ska ingå i styrelsen?
 • 3:5 Storleken på styrelsen
 • 3:6 Fördelar med aktiv styrelse
 • 3:7 Nackdelar med aktiv styrelse
 • 3:8 Fördelarna överväger
 • 3:9 Frågor på kapitlet

I detta kapitel tar vi upp hur styrelsens arbetsformer bör se ut och hur sammansättningen i styrelsen påverkar arbetet.

 • 4:1 Sammansättning
 • 4:2 Laget
 • 4:3 Rekrytering av nya ledamöter
 • 4:4 Ny styrelse
 • 4:5 Ledamotens roll
 • 4:6 Ordförandens roll
 • 4:7 Aktiebolagslagen
 • 4:8 Leda arbetet
 • 4:9 Funderingar
 • 4:10 Styrelsens arbetsordning
 • 4:11 Styrelsens arbetsformer
 • 4:12 Underlag till styrelsemötet
 • 4:13 Beslutsmässig styrelse
 • 4:14 Jäv i styrelsen
 • 4:15 Normaldagordning
 • 4:16 Administrativa punkter
 • 4:17 Informationspunkter
 • 4:18 Beslutspunkter
 • 4:19 Övriga frågor
 • 4:20 Styrelseprotokollet
 • 4:21 Frågor på kapitlet
 • 4:22 Sammanfattning av kapitlet

I detta kapitel går vi igenom lite om planering för styrelseåret

 • 5:1 Inledning
 • 5:2 Årscykel
 • 5:3 Struktur
 • 5:4 Mål för styrelsearbetet
 • 5:5 Långsiktig planering
 • 5:6 Ledningsmodell
 • 5:7 Frågor på kapitlet
 • 5:8 Sammanfattning av kapitlet

Styrelsens och det personliga ansvaret

 • 6:1 Styrelsens ansvar
 • 6:2 Personligt ansvar
 • 6:3 Kontrollbalansräkning
 • 6:4 Tips-sidan

Här kommer några övningsuppgifter att fundera på
Lycka Till

 • Övningsuppgift nummer 1

Här följer nu ditt slutprov på hela kursen

 • 8:1 Slutprovet

GRATTISDu har nu fullgjort kursen

 • 9:1 SLUT
 • 9:2 Dokument

Teacher

Bosse Brixeman bosse@executivepeople.se

Loading...