I Motivation.se’s kurskatalog hittar du onlineutbildningar som är kopplade till våra ämnesområden.
Kurserna har tagits fram av oss själva, coacher, föreläsare och utbildare för att du som läsare ska kunna kompetensutveckla dig i en takt som passar dig. Kurskatalogen kommer löpande uppdateras med nya kurser.

Motivation.se

SEK995.00 4 tim

Konflikthantering

Read reviews

Konflikthantering

Konflikter är vanligt förekommande på arbetet. De kan uppstå av många orsaker och kan ta sig många olika uttryck. I denna kurs ska du få en inblick i några vanliga konfliktorsaker samt hur du kan hantera dem. Vi går igenom vikten av att kommunicera på ett bra sätt, språkets betydelse för upptrappning eller dämpande av konflikter. Vi lyfter också fram betydelsen av att som chef vara medveten om informationsutbytet på arbetsplatsen och på vilka sätt information tolkas. Denna kunskap minskar risken för att i onödan skapa missförstånd och oklarhet i gruppen eller organisationen.

Course structure

Kort beskrivning av varför det är viktigt att ha kunskap om konflikter, innehåll i kursen samt en reflektionsfråga.

 • Kursens syfte och mål
 • Introduktion
 • Reflektion - egen erfarenhet

Att kunna hantera informationsflödet på arbetsplatsen är en viktig förmåga. Här går vi igenom varför och vad som är viktigt att göra respektive undvika. Vi människor tolkar ständigt vår omgivning och det vi är med om. I det här avsnittet får du exempel på hur det kan ta sig uttryck.

 • Informationsutbyte och tolkning
 • Vem har ”rätt” och vem ”fel”?

Här ger vi en definition på konflikt, ser på olika konflikttyper samt betydelsen av språk för uppbyggnad och lösning av konflikter.

 • Definition av konflikt
 • Konflikttyper
 • Konflikttrappan

Med förståelse för gruppens olika faser kan du lättare anpassa ditt ledarskap efter gruppens behov. Här går vi också igenom olika kommunikationsstilar och hur de yttrar sig.

 • Att förstå grupprocesser
 • Kommunikationsstilar

Bästa sättet att undvika konflikter är att förebygga dem, här visar vi hur. Vi ser också på när det är bra att hålla sig utanför respektive agera. Här tar vi också upp vikten av ett professionellt lyssnande samt modellen kommunikationstriangeln.

 • Förebygga konflikter
 • När ska vi/ska vi inte agera?
 • Olika nivåer av lyssnande
 • Talar vi om samma sak...?

Under relaterat material finner du ett par artiklar och boktips i ämnet.

 • Artikel: Min chef vände mig ryggen
 • Artikel: Dra nytta av konflikten
 • Boktips

Teacher

Patrik Nyström pany@as3.se

Loading...