I Motivation.se’s kurskatalog hittar du onlineutbildningar som är kopplade till våra ämnesområden.
Kurserna har tagits fram av oss själva, coacher, föreläsare och utbildare för att du som läsare ska kunna kompetensutveckla dig i en takt som passar dig. Kurskatalogen kommer löpande uppdateras med nya kurser.

Motivation.se

SEK995.00 3 tim

Webbkurs Utvecklingsdialog

Read reviews
Buy

Webbkurs Utvecklingsdialog

Kursen Utvecklingsdialog är en modern ny form av utvecklingssamtal som ger dig ett verktyg att starta en meningsfull dialogprocess tillsammans med dina medarbetare.
Du får tips om hur du kan genomföra grupp dialoger med det klara syftet att alla bidrar till verksamhetens utveckling. Det individuella samtalet betonar feedback.

Du kan med fördel bjuda in dina medarbetare att gå kursen samtidigt med dig. Resultatet blir ökad delaktighet och större engagemang.

Det gemensamma ansvaret för verksamheten blir tydligt genom denna modell.

Störst effekt får du med några timmars coaching före, under och efter den första omgången.
Dessa dialoger ska bli ett naturligt inslag i er ständigt pågående lär-och förändringsprocess.

Course structure

 • Kursens upplägg och mål
 • Min reflektion
 • Om Dialog
 • Quizz - dialog
 • Tankemodell - dialog
 • Quizz - Tankemodellen
 • Förberedelser

 • Introduktion
 • Din förberedelse
 • Gruppens förberedelse
 • När ni träffas

 • Inledning
 • När ni träffas
 • Din förberedelse

Teacher

Marika Ronthy m.ronthy@gmail.com

Loading...