I Motivation.se’s kurskatalog hittar du onlineutbildningar som är kopplade till våra ämnesområden.
Kurserna har tagits fram av oss själva, coacher, föreläsare och utbildare för att du som läsare ska kunna kompetensutveckla dig i en takt som passar dig. Kurskatalogen kommer löpande uppdateras med nya kurser.

Motivation.se

1.250 kr 7 tim

Självledarskap - motivation, inspiration & visioner

Read reviews

Självledarskap - motivation, inspiration & visioner

Kursen som hjälper dig att hitta inspiration, motivation och strategier till att nå dina drömmar, mål och visioner. Lär dig se vad du behöver förändra och utveckla för att ta kommandot över din egen påverkan och framgång.

Teacher

Maria Berghäll maria@pieceofvalue.se

Loading...