I Motivation.se’s kurskatalog hittar du onlineutbildningar som är kopplade till våra ämnesområden.
Kurserna har tagits fram av oss själva, coacher, föreläsare och utbildare för att du som läsare ska kunna kompetensutveckla dig i en takt som passar dig. Kurskatalogen kommer löpande uppdateras med nya kurser.

Motivation.se

SEK245.00 1 tim

Värderingskompassen- Få insikt om dina drivkrafter i arbetet och i livet

Read reviews

Värderingskompassen- Få insikt om dina drivkrafter i arbetet och i livet

Detta är kursen för dig som vill hitta dina inre karriärdrivkrafter, din motivation ,inre motor och vill känna meningsfullhet i både arbetet och livet. Vet du vad som är viktigt för dig i livet och arbetet? Om du svarar nej på dessa frågor så är denna kurs ett verktyg för dig att bättre leda dig själv. Genom att du vet vad som är viktigt för dig kan du leda dig själv bättre mot det liv och arbetsliv som du upplever är meningsfullt.

Teacher

Loading...