I Motivation.se’s kurskatalog hittar du onlineutbildningar som är kopplade till våra ämnesområden.
Kurserna har tagits fram av oss själva, coacher, föreläsare och utbildare för att du som läsare ska kunna kompetensutveckla dig i en takt som passar dig. Kurskatalogen kommer löpande uppdateras med nya kurser.

Motivation.se

SEK619.00 2 tim

Stresshantering – förstå och förändra

Read reviews

Stresshantering – förstå och förändra

När biologi och evolution ställer till det för oss i dagens samhälle
Välkommen till en webbutbildning som fokuserar på fysiska och psykiska stressreaktioner – när, hur och varför reagerar vi som vi gör? Utan att förminska arbetsgivarens ansvar för en god arbetsmiljö, ger den här utbildningen dig ett bra komplement när det gäller de delar som du själv kan ta makten över, nämligen din kropp och dina tankar!

Upplägg
Utbildningen motsvarar en tvåtimmars stressföreläsning, med möjlighet att reflektera kring olika frågor kopplade till varje avsnitt. Stressforskare Sören Hjälm delar med sig av både teoretisk kunskap och praktiska verktyg och råd att använda dig av i vardagssituationer.
För att bidra till en avstressande upplevelse är utbildningen illustrerad av Gebbe Björkman, som är en av Sveriges främsta naturkonstnärer.

För vem
Utbildningen är till för dig som är intresserad av hur och varför biologi och evolution ibland ställer till det för oss i dagens samhälle och hur du själv kan påverka din egen upplevelse av stress.
Är ni flera på din arbetsplats som går utbildningen finns det också goda förutsättningar för att använda utbildningsmaterialet som underlag i uppföljande gruppdiskussioner.

Course structure

 • Presentation av kursinnehåll
 • Presentation av kursledare
 • Innan du börjar

 • Introduktion
 • Hotsystemet
 •      Om hotsystemet
 •      Vad är stress?
 •      Våra grundaffekter
 •      Reflektionsfrågor
 • Utforskarsystemet
 •      Om utforskarsystemet
 •      Rastlöshet i vardagen
 •      Reflektionsfrågor
 • Trygghetssystemet
 •      Om trygghetssystemet
 •      Träna ditt trygghetssystem
 •      Reflektionsfrågor
 • Systemens förhållande till varandra
 • Reflektionsfrågor

 • Presentation av verktyget
 • Uppföljning
 • Träna hemma

 • Beställa kursintyg
 • Artiklar
 •      Faran med ett överbelastat hotsystem
 •      Minska stressen - pausa och möt rastlösheten
 • Bloggar
 •      Fyra tips kring återhämtning
 •      Ta dig ur skam- och skuldfällan
 •      Lär dig hantera dina tankefällor
 • Källor och litteraturtips
 • Prata vidare med oss

Teacher

Sören Hjälm Info@stqm.com

Loading...