I Motivation.se’s kurskatalog hittar du onlineutbildningar som är kopplade till våra ämnesområden.
Kurserna har tagits fram av oss själva, coacher, föreläsare och utbildare för att du som läsare ska kunna kompetensutveckla dig i en takt som passar dig. Kurskatalogen kommer löpande uppdateras med nya kurser.

Motivation.se

SEK1,195.00 8 tim

Webbkurs Ledarintelligens

Read reviews
Buy

Webbkurs Ledarintelligens

Framtidens medarbetare kommer kräva nya ledarkompetenser med en stark betoning på det mellanmänskliga.
Ledarintelligensmodellen ger dig en bra introduktion till det nya ledarskapet.

Kursen ger dig en praktisk vägledning i hur du kan bli bättre på att balansera chefs-och ledarrollen. Båda rollerna behövs med en något större betoning på ledarrollen.

Kursen är kort och tydlig och kan med fördel kombineras med ett par coaching timmar.

Course structure

 • Introduktion till kursen
 • Testa dig själv
 • Självskattningstest
 • Sammanfattning

 • Chef-Ledare
 • Chefens roll och uppgifter
 • Ledarens roll och uppgifter
 • Reflektionsfrågor
 • Framtidens ledarskap
 • Attitydstest

 • 3 olika intelligenser
 • RQ - Rationell intelligens
 • Frågor
 • EQ - Emotionell intelligens
 • Frågor
 • SQ - Själslig intelligens
 • Frågor

 • Varför SQ?
 • SQ själslig intelligens
 • Värderingar
 • Motivation
 • Reflektionsfrågor

 • Självmedvetenhet & Självkännedom
 • Självkännedom
 • Komfortgränsen
 • Frågor

 • Utveckla LQ
 • LQ - Medarbetare
 • 6 T:n
 • Skattning - Arbetsfördelning

 • Feedback processen
 • Feedback 7 steg
 • Feedback - Övning
 • Dialog som verktyg

 • Summering

Teacher

Marika Ronthy m.ronthy@gmail.com

Loading...