I Motivation.se’s kurskatalog hittar du onlineutbildningar som är kopplade till våra ämnesområden.
Kurserna har tagits fram av oss själva, coacher, föreläsare och utbildare för att du som läsare ska kunna kompetensutveckla dig i en takt som passar dig. Kurskatalogen kommer löpande uppdateras med nya kurser.

Motivation.se

1.195 kr 8 tim

LQ Ledarintelligens

Read reviews
Buy

LQ Ledarintelligens

Så utvecklar du din Ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna.

Genom att arbeta utifrån Ledarintelligensfilosofin möjliggörs följande:
• Du lär dig att leda dig själv och andra.
• Du skapar engagemang i organisationen.
• Du ser meningen med din egen insats för det syfte som organisationen har.
• Du medverkar till att skapa välmående och motivation.
• Du bidrar till självständigt tänkande och ansvarstagande.
• Du uppmuntrar till självledarskap.
• Du ökar din medvetenhet om vad som är viktigt för bestående framgång.

Course structure

 • Introduktion till kursen
 • Testa dig själv
 • Självskattningstest
 • Sammanfattning

 • Chef-Ledare
 • Chefens roll och uppgifter
 • Ledarens roll och uppgifter
 • Reflektionsfrågor
 • Framtidens ledarskap
 • Attitydstest

 • 3 olika intelligenser
 • RQ - Rationell intelligens
 • Frågor
 • EQ - Emotionell intelligens
 • Frågor
 • SQ - Själslig intelligens
 • Frågor

 • Varför SQ?
 • SQ själslig intelligens
 • Värderingar
 • Motivation
 • Reflektionsfrågor

 • Självmedvetenhet & Självkännedom
 • Självkännedom
 • Komfortgränsen
 • Frågor

 • Utveckla LQ
 • LQ - Medarbetare
 • 6 T:n
 • Skattning - Arbetsfördelning

 • Feedback processen
 • Feedback 7 steg
 • Feedback - Övning
 • Dialog som verktyg

 • Summering

Teacher

Marika Ronthy m.ronthy@gmail.com

Loading...