I Motivation.se’s kurskatalog hittar du onlineutbildningar som är kopplade till våra ämnesområden.
Kurserna har tagits fram av oss själva, coacher, föreläsare och utbildare för att du som läsare ska kunna kompetensutveckla dig i en takt som passar dig. Kurskatalogen kommer löpande uppdateras med nya kurser.

Motivation.se

SEK2,490.00 3 tim

Kränkande särbehandling - förebygg och hantera

Read reviews

Kränkande särbehandling - förebygg och hantera

Chefer och medarbetare är överens om att kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen är den största riskfaktorn för att utveckla psykisk ohälsa. Det visar en ny studie från Länsförsäkringar, som genomförts bland både chefer och medarbetare i Sverige.

Att arbeta dels förebyggande och dels effektivt om en situation uppstår är en god investering. Dålig arbetsmiljö kostar nämligen – tid, pengar, rykte och personligt lidande. Därför har vi i samarbete med en av Sveriges främsta arbetsmiljöexperter tagit fram den här viktiga utbildningen!

Syftet med utbildningen är att du som arbetsgivare ska få:

• Kunskap om lagar och regler som gäller ditt ansvar som arbetsgivare/chef
• Insikt om hur du på bästa sätt arbetar förebyggande för att förhindra att kränkande särbehandling uppstår
• Kunskap om hur du professionellt och pedagogiskt hanterar situationer som trots allt kan inträffa
• Konkreta och praktiska verktyg att använda i vardagen i form av t.ex. mallar och checklistor.

Course structure

 • Välkommen
 • Syfte och innehåll
 • Fallstudie

 • Introduktion
 • Regler utifrån ett rättsligt perspektiv
 • De viktigaste föreskrifterna
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar
 • Quiz: Arbetsmiljöansvar
 • Sambandet mellan LAS och AML del 1
 • Sambandet mellan LAS och AML del 2
 • Quiz: Grundkrav i anställning
 • Sammanfattning

 • Introduktion till SAM
 • Varför arbeta enligt SAM?
 • Reflektionsfrågor
 • Sammanfattning

 • Introduktion till OSA
 • Att analysera arbetsmiljön
 • Hitta balansen
 • Stresstest
 • Reflektionsfrågor
 • Sammanfattning

 • Introduktion
 • Att riskbedöma
 • Att förebygga och hantera
 • forts. Att förebygga och hantera
 • Enkät och reflektionsfrågor
 • Att utreda
 • forts. Att utreda
 • Mobbning
 • Diskriminering
 • Quiz: Kränkande särbehandling
 • Sammanfattning
 • forts. Sammanfattning

 • En frisk arbetsplats
 • Råd till chef
 • Reflektionsfrågor kring fallstudien
 • Facit till fallstudien
 • Domar från Arbetsdomstolen
 • Några avslutande ord
 • Länkar

Teacher

Milla Jonsson info@stqm.com

Loading...