I Motivation.se’s kurskatalog hittar du onlineutbildningar som är kopplade till våra ämnesområden.
Kurserna har tagits fram av oss själva, coacher, föreläsare och utbildare för att du som läsare ska kunna kompetensutveckla dig i en takt som passar dig. Kurskatalogen kommer löpande uppdateras med nya kurser.

Motivation.se

1.250 kr 12 tim

9 veckor; Mental Ergonomi för prestation och välmående

Läs recensioner

9 veckor; Mental Ergonomi för prestation och välmående

Hjärnans arbetsminne är hårt utsatt i dagens brusande samhälle. I kursen får du träna på att hjälpa din hjärna på traven genom att organisera din arbetsdag utifrån hjärnans behov och förmåga. Det är som att styrketräna din hjärna och stärka dess förmåga att sänka stressresponsen. Mental ergonomi bygger på forskning och erfarenhet och är som styrketräning för hjärnan. Syftet med träningen är att du ska få ihop det här med prestation och välmående.
Kursen, som beräknas ta 12 timmar under ca 9 veckor, är skapad av Anneli Godman, som under många år verkat som en bro mellan forskning och vardag och gett tusentals människor verktyg för att minska sin stress.

Kursupplägg

Nu börjar en spännande tid! Du ska få hjälp att styrketräna din hjärna och stärka dess förmåga att sänka stressresponsen genom att anpassa ditt arbetssätt utifrån hjärnans behov och förmåga. Du kommer att få tips på olika uppgifter att utföra i din vardag. Det handlar till stor del om hur du kan organisera din mentala arbetsmiljö på ett hjärnsmart sätt. Det ligger både forskning och erfarenhet bakom träningen som syftar till att stärka och bygga om din hjärna så att du får tillgång till både prestation och välmående. Det är fullt möjligt tack vare hjärnans plasticitet. Träna klokt och du kommer att bygga om din hjärna så att den tjänar dig bättre!

 • Dina prioriteringar
 • Välkommen!
 • Förslag på träningsupplägg
 • Hjärnans vägnät är förändringsbart
 • Tid att arbeta smart
 • Psykisk ohälsa kostar
 • Hjärnsmart arbete vs utmattning

Blocket ger dig inledande kunskap om hjärnans exekutiva funktioner och arbetsminnet.

 • Stärk dina exekutiva funktioner
 • Lär om din hjärna!
 • Planering som styrketräning
 • Mer flow, mindre stress!

Här får du praktisk träning i att planera som hjärnan vill ha det.

 • Repetition; inlärningens moder
 • * Planera för nya hjärnvägar!
 • * Mejlen kan minska din IQ!
 • * Ett nej är nödvändigt ibland!
 • * Pusta ut!
 • Går planeringen trögt?
 • Meditation stärker hjärnan!
 • * Kort fokusövning
 • Utmattning i hjärnan

 • Fokus på fokus, kort föreläsning
 • Ska bara...!
 • * Fokus som styrketräning
 • Vill du ha flow?
 • *Fokusera och kom ihåg!
 • Multitaskare blir sämre...
 • * Vänj hjärnan vid fokus
 • * Fokus som styrketräning, repetition
 • * Fokus kan tränas på flera sätt!
 • * Närvaro på möten

 • Chilla?!
 • * Andas ut!
 • Sjukdag som vilopaus?
 • * Hög tid att pausträna!
 • * Mindfulness, hjärngympa
 • * 8 minuter som gör skillnad
 • Renovera din hjärna!
 • * Pausa stående!
 • Ge dig fyra juldagar!
 • Avslutning

Kursledare

Anneli Godman anneli@agodman.se

Laddar...