I Motivation.se’s kurskatalog hittar du onlineutbildningar som är kopplade till våra ämnesområden.
Kurserna har tagits fram av oss själva, coacher, föreläsare och utbildare för att du som läsare ska kunna kompetensutveckla dig i en takt som passar dig. Kurskatalogen kommer löpande uppdateras med nya kurser.

Motivation.se

SEK750.00 12 tim

9 veckor; Mental Ergonomi för prestation och välmående

Read reviews

9 veckor; Mental Ergonomi för prestation och välmående

Hjärnans arbetsminne är hårt utsatt i dagens brusande samhälle. I kursen får du träna på att hjälpa din hjärna på traven genom att organisera din arbetsdag utifrån hjärnans behov och förmåga. Det är som att styrketräna din hjärna och stärka dess förmåga att sänka stressresponsen. Mental ergonomi bygger på forskning och erfarenhet och är som styrketräning för hjärnan. Syftet med träningen är att du ska få ihop det här med prestation och välmående.
Kursen, som beräknas ta 12 timmar under ca 9 veckor, är skapad av Anneli Godman, som under många år verkat som en bro mellan forskning och vardag och gett tusentals människor verktyg för att minska sin stress.

Course structure

Nu börjar en spännande tid! Du ska få hjälp att styrketräna din hjärna och stärka dess förmåga att sänka stressresponsen genom att anpassa ditt arbetssätt utifrån hjärnans behov och förmåga. Du kommer att få tips på olika strategier att använda i din vardag och möjlighet att öva på dessa. Det handlar till stor del om hur du kan organisera din mentala arbetsmiljö på ett hjärnsmart sätt och hushålla med arbetsminnets begränsade kapacitet. Det ligger både forskning och erfarenhet bakom träningen som syftar till att stärka ditt arbetsminne så att du får tillgång till både prestation och välmående. Det är fullt möjligt tack vare hjärnans plasticitet.
Kursen inleds med några teoretiska uppgifter som svarar på frågan VARFÖR? du ska träna Mental Ergonomi. Du får också tillfälle till reflektion. Därefter kommer mer av HUR?, det vill säga praktiska övningarna som du bör utföra flera gånger i din vardag. Du kan utföra hela kursen på 4-9 veckor. Kom ihåg att repetition är inlärningens moder. Träna klokt och du kommer att bygga om din hjärna så att den tjänar dig bättre!
Önskar dig en stärkt hjärna med sänkt stressrespons. / Anneli Godman, grundare Mental Ergonomi RR AB

 • Välkommen!
 • Förslag på träningsupplägg
 • Dina prioriteringar
 • Hjärnans vägnät är förändringsbart
 • Tid att arbeta smart

Blocket ger dig inledande kunskap om hjärnans exekutiva funktioner och arbetsminnet.

 • Stärk dina exekutiva funktioner
 • Planering som styrketräning
 • Lär om din hjärna!
 • Mer flow, mindre stress!

Här får du praktisk träning i att planera som hjärnan vill ha det.

 • Repetition; inlärningens moder
 • * Planera för nya hjärnvägar!
 • * Mejlen kan minska din IQ!
 • * Ett nej är nödvändigt ibland!
 • Går planeringen trögt?
 • Meditation stärker hjärnan!
 • * Kort fokusövning

Fokus stärker hjärnan, dags att träna!

 • Fokus på fokus, kort föreläsning
 • * Fokus som styrketräning
 • Vill du ha flow?
 • Multitaskare blir sämre...
 • * Vänj hjärnan vid fokus
 • Fokuslek
 • * Utveckla din fokusförmåga
 • Ska bara...!
 • * Fokus kan tränas på flera sätt!
 • * Närvaro på möten

Nu ska du få hjälp att uppleva de energigivande pauserna!

 • Chilla?!
 • Sjukdag som vilopaus?
 • * Chilla dig frisk!
 • * Mindfulness, hjärngympa
 • * Andas ut!
 • * 8 minuter som gör skillnad
 • Renovera din hjärna!
 • * Pausa stående!
 • Ge dig fyra juldagar!
 • Hjärnsmart arbete vs utmattning
 • Friskvård i hjärnan
 • Avslutning

Teacher

Anneli Godman anneli@agodman.se

Loading...