I Motivation.se’s kurskatalog hittar du onlineutbildningar som är kopplade till våra ämnesområden.
Kurserna har tagits fram av oss själva, coacher, föreläsare och utbildare för att du som läsare ska kunna kompetensutveckla dig i en takt som passar dig. Kurskatalogen kommer löpande uppdateras med nya kurser.

Motivation.se

SEK995.00 2 tim

Samtalsstöd om bemötande

Read reviews

Samtalsstöd om bemötande

Frågor om bemötande är ständigt aktuella i organisationer och företag som arbetar med människor. Många klagomål i verksamheter handlar just om brister i bemötandet. Den här webbutbildningen vill underlätta samtal och samsyn kring bemötande – vad är ett professionellt bemötande på vår arbetsplats och hur bidrar vi alla till detta?

Course structure

Frågor om bemötande är ständigt aktuella i organisationer och företag som arbetar med människor. Många klagomål i verksamheter handlar just om brister i bemötandet.

Det ingår i en professionell roll att kritiskt reflektera över sitt sätt att arbeta och dit hör att fundera på sitt bemötande. Samtal i grupp är viktiga när det handlar om att utveckla bemötande. STQM har därför tagit fram samtalsstödet 12 samtal om bemötandets etik. Materialet vill inspirera samt ge idéer och underlag till samtal genom konkreta beskrivningar av olika bemötandesituationer. Materialet berör tolv olika teman kring bemötande, som t.ex. det skrivna språket, kroppsspråk, respekt, verksamhetsbemötande och hälsning.

Samtalsstödet är framtaget i samarbete med Erik Blennberger och är ett komplement till hans bok Bemötandets etik (Studentlitteratur, 2013). Boken är skriven för alla som utbildar sig till eller har yrkesroller där bemötande finns som en kärna i rollen. Dit hör chefer, lärare och andra yrkesgrupper som arbetar med behandling, vård, stöd och service.

Samtalsstödet 12 samtal om bemötandets etik kan användas både tillsammans med Erik Blennbergers bok, eller som ett fristående material.

 • Välkommen
 • Praktisk information
 • Bemötandets uttrycksformer
 • Dikt "Människors möte"

 • Inledning
 • Ansikte mot ansikte
 • Reflektionsfrågor

 • Inledning
 • Förr och nu
 • Reflektionsfrågor

 • Inledning
 • Två exempel
 • Reflektionsfrågor

 • Inledning
 • Några exempel
 • Reflektionsfrågor

 • Inledning
 • Några exempel
 • Reflektionsfrågor

 • Inledning
 • Några exempel
 • Reflektionsfrågor

 • Inledning
 • Några exempel
 • Reflektionsfrågor

 • Inledning
 • Utdrag ur "Doktor Glas"
 • Reflektionsfrågor

 • Inledning
 • Reflektionsfrågor

 • Inledning
 • Reflektionsfrågor

 • Inledning
 • Dikt "Det vänliga biträdet"
 • Reflektionsfrågor

 • Avslutande information

Teacher

Hanna Björkman hanna.bjorkman@stqm.com

Loading...